Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

'maakbaarheid' centraal in nieuwe video installatie

De pers over Wild Zone 3:
...L.A. Raeven is helemaal terug (★ ★ ★ ★ De Volkskrant)
...Zijn het jongens of meisjes? Geen idee. Het lijken wel mensen van een andere planeet die de bezoekers van Museum Arnhem aanstaren (Trouw)
...Radio-interview VPRO Nooit Meer Slapen (NPO)
...Radio-interview Kunst Is Lang (Mister Motley)
...Aflevering Kunstuur vanaf 11'18'' (AVROTROS)
...De mogelijkheden zijn beperkt: we zijn óf man, óf vrouw. Uiteraard doet dat de werkelijkheid tekort, want er bestaan veel meer sekse- en gendertypen dan deze twee. En dat daar aandacht voor is, is ontzettend goed. (Metropolis M)

lucasdeman.jpg

In Wild Zone 3 staat opnieuw de maakbaarheid van het lichaam centraal, kenmerkend voor het werk van L.A. Raeven. De opname voor de nieuwe productie vond plaats in de koepelzaal van Museum Arnhem en wordt hier eveneens voor het eerst getoond. Museum Arnhem organiseerde in 2010 L.A. Raevens succesvolle reizende tentoonstelling Ideal individuals.

Op zondag 19 februari om 15.00 uur gaat conservator hedendaagse kunst Mirjam Westen in gesprek met L.A. Raeven. Aanmelden via rsvp@museumarnhem.nl

‘Anders zijn’
In Wild Zone 3 ensceneert L.A. Raeven het uiterlijk en de bewegingen van een groep kinderen en jongeren. Door de overeenkomst in hun uiterlijk wordt de suggestie gewekt dat het om leden van een androgyne sekte gaat; de jongeren zijn extreem lang, dragen dezelfde kleding en onduidelijk is of het om jongens of meisjes gaat. Het duo schetst een soort vrijplaats voor jongeren die de toeschouwer angst inboezemen omdat ze ‘anders’ zijn. De jongeren conformeren zich niet aan heersende opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid, en lijken zich voor altijd in een adolescente fase te bevinden.

Maakbaarheid
Wild Zone 3
is een vervolg op Wild Zone 1 (2001) en Wild Zone 2 (2002), de video-installaties waarin L.A. Raeven een ‘staat van zijn’ creëerden, en, zonder plot, twee gelijkende, nauwelijks bewegende individuen filmden. Wild Zone 3 komt voort uit de fascinatie van het duo voor het nieuwe mensbeeld dat zij zien ontstaan. L.A. Raeven: “man en vrouw gaan steeds meer op elkaar lijken en het lichaam wordt steeds vaker gemanipuleerd naar eigen wens. De maakbaarheid van het lichaam lijkt geen grenzen te kennen en wordt steeds meer geaccepteerd. Bij voorbeeld, kleine kinderen krijgen tegenwoordig groeihormonen als ze achter blijven in de groei, dit is een keuze van de ouders die de beslissing nemen over het leven en de carrière van hun kind.”

Wild Zone 3_solo blond_LARaeven    Wild Zone 3_Solo dark_LARaeven
Wild Zone 3, 2017, solo blond. Courtesy L.A. Raeven (links)
Wild Zone 3, 2017, solo dark. Courtesy L.A. Raeven (rechts)   

Titel
De titel van de installatie is ontleend aan de Franse filosoof Gilles Deleuze die ‘wild zone’ omschreef als een plaats waar individuen leven die zich buiten de samenleving hebben geplaatst. Zij vormen volgens hem een voorbode van wat er in de toekomst gaat gebeuren in die samenleving. Dit gegeven vormt een belangrijk aspect in het oeuvre van L.A. Raeven; de individuen in de ‘wild zone’ bezitten een bepaalde autonomie die de samenleving beangstigt. Juist de dreiging die de samenleving voelt bij deze ‘wild zone’, en de angst voor mensen die ‘anders’ zijn, wordt in de installaties van het kunstenaarsduo tot uiting gebracht. Wild Zone 3 laat een wereld zien waar kinderen voor altijd kind willen blijven en zelf hun uiterlijk veranderen. “Omdat de adolescentie een cruciale pijnplek in ons leven vormt, vinden wij het uitermate interessant en een enorme uitdaging om met adolescenten het moeilijkste bespreekbaar te maken”, aldus L.A. Raeven.

Wild Zone 3 is mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mondriaan Fonds.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.