Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Fototentoonstelling

De pers over:

-de Volkskrant
-Trouw 4****
-Nederlands Dagblad

De familieportretten van Negin Zendegani (1967) geven een beeld van de vreugden en zorgen van de samenleving van de toekomst. Wat betekenen culturele verschillen in relaties en wat geven ouders door aan hun kinderen?

Migratie en culturele diversiteit
Mensen verplaatsen zich van het platteland naar de stad, van land naar land. Soms noodgedwongen, soms uit liefde, soms voor een opleiding, werk of uit hoop op een betere toekomst. Van 2011 tot en met 2015 trouwden zo’n 20.000 Nederlanders met een partner afkomstig uit een niet-Europees land. Deze families beleven in het klein wat er in de wereld aan het veranderen is. Tegenwoordig leven steeds meer mensen met heel verschillende gewoonten en overtuigingen dicht bij elkaar. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Migratie vergroot de kans op misverstanden en conflicten. Het maatschappelijk debat daarover laait voortdurend op. Deze gezinnen kunnen een voorbeeld zijn voor iedereen en laten zien hoe om te gaan met etnische en culturele verscheidenheid.

De echtparen die voor een interculturele relatie hebben gekozen, merken hoe de instroom van de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld in hoe Nederlanders en anderen tegen elkaar aankijken. Is er door de jaren heen verschil te zien? De familieportretten in Waarom ik van je houd geven een beeld van de vreugden en zorgen van de samenleving van de toekomst.

Negin Zendegani
Negin Zendegani verliet Iran in 1998. Zij volgde de opleiding vrije kunst aan de hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Arnhem. Tijdens haar studie heeft zij zich steeds meer op fotografie gericht. Wat haar fascineert, is de invloed van cultuur, land, tijd en geschiedenis op mensen. Zendegani maakte eerder projecten van vluchtelingen in Nederland, straatkinderen in Mongolië, portretten van trotse Chinezen in China en onderzocht de invloed van het communisme op het dagelijkse leven van Vietnamezen. Momenteel werkt zij als documentair en portretfotograaf.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Waarom ik van je houd, in samenwerking met uitgeverij Kontrast, met teksten van Nies Medema en Negin Zendegani. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door VluchtelingenWerk Nederland, Fonds bijzondere journalistieke projecten en Stichting Onfile

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.