Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Van De Stijl naar communisme

De pers over Peter Alma:
...Peter Alma probeerde de arbeidersstrijd te dienen én de puurheid van De Stijl te bewaren (★ ★ ★ ★ NRC Handelsblad)

... Treinreizigers die ooit het Amstelstation in Amsterdam hebben bezocht, kennen wel degelijk het werk van deze vergeten kunstenaar (★ ★ ★ ★ Telegraaf)

...Als makker van Piet Mondriaan maakte de communist Alma de oprichting van De Stijl van dichtbij mee (ANP)

...De naam van kunstenaar Peter Alma doet misschien niet bij iedereen meteen een bel rinkelen, maar zijn werk wordt nog dagelijks door velen gezien (Leidsch Dagblad) 

...Vanuit Nederland reisde hij de wereldrevolutie tegemoet (Gelderlander)

Peter Alma
Overtuigd communist, idealist, een man met een missie. Peter Alma had als doel om beeldende kunst voor de samenleving te maken: kunst die toegankelijk en begrijpelijk is voor het grote publiek. Als goede vriend van Mondriaan maakte hij de oprichting van De Stijl van dichtbij mee. Hoewel hij door het idee van de beweging werd aangetrokken, namelijk om kunst te maken voor een nieuwe, betere wereld, vond hij de abstracte vormtaal onbegrijpelijk voor de gewone man. Daarom ontwikkelde Alma een vereenvoudigde, figuratieve beeldtaal en koos maatschappelijke onderwerpen als arbeiders, kapitalisme en revolutie. Hij begon zijn carrière als schilder, maar geïnspireerd door de Oktoberrevolutie richtte hij zich al snel op kunstvormen met een groter bereik, zoals houtsneden, beeldstatistiek (informatieve illustraties) en muurschilderkunst.

Peter Alma_Bouwers Peter Alma_twee mannen in de haven
Peter Alma, Bouwers, 1925                  Peter Alma, Twee mannen in de haven, 1938

Alma was een goede netwerker, onderhield talloze contacten in binnen- en buitenland en reisde regelmatig af naar Wenen en de Sovjet-Unie om gelijkgestemden te ontmoeten. Hij ontwikkelde zich als een echte spin in het web op artistiek gebied en was medeorganisator van (internationale) tentoonstellingen, vaak met een politieke signatuur. 

Rode draad
Alma’s maatschappelijke betrokkenheid was onmiskenbaar en vormt de rode draad in de tentoonstelling. In zijn werk wordt duidelijk hoe hij hieraan vormgaf: hij was er voor de gemeenschap, stelde maatschappelijke thema’s aan de orde en hij reageerde met zijn werk op de wereldproblematiek van die tijd. Speciaal voor het De Stijl-jaar wordt dieper ingegaan op zijn relatie tot De Stijl en het gegeven dat overeenkomstige opvattingen over een nieuwe maatschappij tot volstrekt andere kunstuitingen kunnen leiden.

Productieve kunstenaar
De tentoonstelling geeft een overzicht van Alma’s productieve leven als kunstenaar. De nadruk ligt op Alma’s schilderijen uit de jaren 1910-1930, vrije en toegepaste grafiek, beeldstatistieken, zijn (ontwerpen voor) monumentale kunst zoals muurschilderingen (tot op de dag van vandaag is een van zijn bekendste werken te zien op het Amstelstation in Amsterdam) en documentair materiaal, onder andere uit het archief van de erven Alma. 

Publicatie
Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met nieuw onderzoek naar Alma’s leven en werk, samengesteld door gastconservator Marieke Jooren. Auteurs: Marieke Jooren, Bernard Hulsman, Benjamin Benus, Wim Jansen, Erik Luermans. Vormgeving: Harald Slaterus. ISBN: 978-90-826109-1-8 NUR: 644. De publicatie is te koop in onze museumwinkel. Bent u niet in staat om naar ons toe te komen? Op verzoek sturen wij boeken en catalogi toe na betaling. Informeer ons hierover via museumwinkel@museumarnhem.nl. 

Peter Alma_Amstelstation
Muurschildering Peter Alma die nog altijd te zien is op het Amstelstation in Amsterdam

100 jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de internationale kunstbeweging De Stijl is opgericht. Nederland viert dit met het feestjaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design100 jaar De Stijl’. Museum Arnhem sluit hierbij aan en brengt voor het eerst sinds vijftig jaar een museaal overzicht van Peter Alma die zijn leven wijdde aan het creëren van kunst voor de samenleving.  

Peter Alma. Van De Stijl naar communisme is mede mogelijk gemaakt door: BankGiro Loterij, Gemeente Arnhem, Vereniging Vrienden Museum Arnhem. De publicatie kwam tot stand dankzij de genereuze steun van: Stichting Gifted Art, Stichting Jaap Harten Fonds en Vereniging Vrienden Museum Arnhem.  

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.