Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Collectiepresentatie met actuele thema's en nieuwe ontwikkelingen

In Onrust 02 zijn kunstwerken uit onze museumcollectie bij elkaar gebracht die verwijzen naar maatschappelijke verschuivingen. Deze collectiepresentatie omvat een selectie vanaf de jaren tachtig tot en met heden. Met werken van onder anderen Gluklya en Laura Samsom-Rous. Ook is een recente aanwinst van Lidwien van de Ven te zien.

Snelle veranderingen grijpen om ons heen. De verhouding tussen mens en maatschappij verandert voortdurend. Dat biedt nieuwe kansen, maar geeft ook onrust. Gevoed door opbouwende spanning in de wereld. Door politieke omwentelingen, oorlogen en economische onzekerheid. Versterkt door het afnemende gevoel van veiligheid. 

De collectie van Museum Arnhem gaat een relatie aan met deze actuele thema's en ontwikkelingen. Vanuit de gedachte dat kunst vraagstukken in de samenleving zichtbaar maakt. Daarnaast zorgt kunst ervoor dat er kritische vragen (mogen) worden gesteld en schept het vrijheid om alternatieven te laten zien.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.