Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

De nieuwe maker

In het werk van Art Officials, een samenwerkingsverband van Studio Roos Meerman en KunstLAB Arnhem, komen kunst en wetenschap op een mooie manier samen. Op het Gelders Balkon is te zien wat de Art Officials de nieuwe maker noemen. Een hybride tussen kunstenaar en wetenschapper, actief op zoek naar samenwerkingspartners met als doel om kennis en bereik te vergroten. Het artistiek experiment dient hierbij als startpunt.

'Kozie'; van kunstinstallatie naar zorgtoepassing
Art Officials ontwikkelt kunst- en designprojecten door tot een commercieel product, die onder andere als zorgtoepassing kunnen worden ingezet. Van twee projecten zijn tijdens het Gelders Balkon het volledige proces van idee tot product uiteen gezet. Een voorbeeld hiervan is de installatie Kozie: een zorgtoepassing voor dementerenden. Het werk is een muziekmuur, een multi-sensorische wand. Te zien is welke fases Meerman en KunstLAB Arnhem doorliepen om van installatie tot Kozie te komen.

De nieuwe maker_Roos Meerman_Gelders Balkon

Toen de ontwerpers in 2015 hun interactieve muziekmuur Tactile Orchestra tijdens de Dutch Design Week exposeerden, waren de reacties enthousiast. De mogelijkheden om een dergelijke interactieve muziekwand ook in de zorg te implementeren werd genoemd en ook daadwerkelijk uitgewerkt. Inmiddels zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling. Met de Kozie muziekmuur, won Art Officials in 2016 de Pleyade Design Contest. Ook het Kozie muziekkussen is te zien tijdens de expositie.

Tactile_Orchestra_Copyright_XandravanderEijk_04 
'Tactile Orchestra: een multi-sensorische wand. Foto: Xandra van der Eijk

Studio Roos Meerman
Studio Roos Meerman is een innovatief design laboratorium. De studio zoekt naar nieuwe mogelijkheden om machines te gebruiken om nieuwe materialen, processen of technieken te ontwikkelen. In het lab worden experimenten gedaan, waarbij in eerste instantie niet zozeer naar oplossingen op zoek wordt gegaan maar naar verwondering en esthetiek.

Een van de projecten van de studio is Canorgraphy. De zelf ontwikkelde techniek en de eindresultaten worden geëxposeerd in deze tentoonstelling. De Canorgraphy machine is een machine die geluid visueel maakt. Door de trillingen die geproduceerd worden door een speaker, wordt een pen in beweging gebracht en ontstaat er een unieke print. 

canorgraphy3_Photography_Peronne Pere_RoosMeerman

 canorgraphy5_Photography_Peronne Pere_RoosMeerman

'Canorgraphy'. Foto: Peronne Pere

KunstLAB Arnhem
KunstLAB Arnhem bouwt sinds 2014 voort op wat zij 'de negende kunst' noemen. De negende kunst, volgend op de acht schone kunsten, is de interdisciplinaire samenwerking van kunst en wetenschap ten dienste van de samenleving. Behalve het uitvoeren van hun eigen experimenten waarbij kunst en wetenschap samenvloeien, bouwen zij aan een platform voor gelijkgestemden en voeren ze een eigen educatieprogramma.

Art Officials
Opgericht in 2016 is Art Officials opgericht als intermediair tussen nieuwe maker en commerciële markt. Enerzijds helpen zij designers hun werk van creatief experiment door te ontwikkelen tot commercieel product, anderzijds helpen zij organisaties complexe (weten- of maatschappelijke ) vraagstukken inzichtelijk en overdraagbaar te maken door middel van kunst.

Gelders Balkon
Met de reeks het Gelders Balkon biedt Museum Arnhem een podium aan kunstenaars of kunstinitiatieven die gerelateerd zijn aan Gelderland. 

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.