Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

The pink elephant

“De mens is een verhalend én een sprekend wezen. De mens is een weefsel van verhalen. Juist omdat het leven van zichzelf geen verhaal is en ons overkomt zonder betekenis, hebben we de samenhang in tijd en ruimte van verhalen nodig om structuur aan te brengen in de overweldigende realiteit van het zijn.”
(Casper Verborg)

Narrativiteit speelt een belangrijke rol in het oeuvre van Casper Verborg. De schilderijen die hij maakt doen denken aan een tableau vivant. We zien groepen mensen in een theatrale setting. Soms in zichzelf gekeerd, dan weer zijn het toeschouwers en passanten. In veel van zijn werken schrijdt de groep als in een vertraagde processie voort. De figuren zijn gewoon gekleed, dan weer gekostumeerd, of zij poseren naakt te midden van omstanders. Ze lijken afkomstig uit verschillende tijden. De aanleiding van hun samenkomst wordt niet direct duidelijk. De personages ontmoeten elkaar maar van echt contact lijkt geen sprake. Een enkele pierrot verraadt een festiviteit, maar de opgewonden stemming is vervlogen. De ruimte waarin ze zich bevinden staat in verbinding met andere ruimtes die herinneren aan een huiskamer, een theaterzaal of een leslokaal. 

Casper Verborg, drawing room 1, Gelders Balkon 30
Casper Verborg, drawing room nr.1, 2015. Courtesy of the artist en Galerie Bart.

Paralelle werelden
Casper Verborg laat parallelle werelden samenkomen waarin het heden en verleden tegelijkertijd aanwezig zijn. Om het effect van het verstrijken van tijd en het verhalende op te roepen werkt hij de schilderijen uit in een twee- of drieluik. Weergegeven wordt een stilstaand moment, maar tegelijkertijd slaagt Verborg er in een verband te suggereren tussen wat er aan de scène is vooraf gegaan en wat komen gaat. 

Casper Verborg, Event 3, Gelders Balkon 30
Casper Verborg, event 3, 2014. Courtesy of the artist en Galerie Bart.

Op zondag 5 februari om 15.00 uur hield Casper Verborg een boekpresentatie van zijn tweetalige monografie the pink elephant. Casper Verborg, met tekstbijdragen van Nanda Janssen, Sabine Winters en Casper Verborg. 

Gelders Balkon
In de 30e editie van het Gelders Balkon exposeert Verborg een selectie van zijn werk dat in de afgelopen twee jaar is ontstaan. Verborg woont en werkt in Arnhem. Hij ontving onlangs de prestigieuze Sieger White Award 2016. Bij de tentoonstelling verschijnt de tweetalige monografie the pink elephant. Casper Verborg, met tekstbijdragen van Nanda Janssen, Sabine Winters en Casper Verborg. 

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.