Organisatie

De Vriendenvereniging van Museum Arnhem (VVMA) geldt sinds 2008 als een culturele ANBI instelling waardoor schenken aan de Vriendenvereniging  voor de schenker voordelen biedt. Algemene informatie hierover kunt u vinden onder de button ANBI.

Het Vriendenbestuur bestaat uit vijf personen en sinds de laatste Algemene Ledenvergadering van 5 april 2016 ziet de samenstelling er als volgt uit:

Hetty Slagter                 voorzitter (2e termijn loopt af in 2022)  
Raymond den Burger     penningmeester (1e termijn loopt af in 2020)
Jan Gosselink               secretaris (1e termijn loopt af in 2020)
Paulien Ariëns               lezingen (1e termijn loopt af in 2019)
Ietje ten Holte               excursies (2e termijn loopt af in 2020) 


Een aantal door de ANBI vereiste gegevens van de VVMA zijn als volgt:

  • VVMA ofwel VriendenVereniging van Museum Arnhem
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer RSIN 806713653
  • Het postadres van de VVMA is Dalweg 94, 6865 CV Doorwerth
  • De vereniging heeft ten doel: het ondersteunen van de Stichting Musea Arnhem, gevestigd te Arnhem, hierna ook te noemen: “Museum Arnhem” en het bevorderen en levendig houden van de belangstelling voor de beeldende kunst, en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn 
  • Het bestuurslidmaatschap en andere functies binnen de vereniging zijn onbezoldigd.
  • Statuten zijn door de leden op te vragen bij het secretariaat.

In het kader van de AVG

Hoe de VVGA omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in onderstaande link:

vvma 2018 protocol bescherming persoonsgegevens VVMA 11 07 2018.pdf

BELEIDSPlAN VVMA 2015- 2018

De Vereniging Vrienden Museum Arnhem heeft als hoofddoel het bevorderen en levendig houden van de belangstelling voor Museum Arnhem en het bevorderen van de belangstelling voor de beeldende kunst. De VVMA tracht dit doel te bereiken door:

- De aandacht van haar leden en anderen te vestigen op evenementen van Museum Arnhem.

- Het verlenen van financiële bijdragen aan Museum Arnhem.

Steunen bij aankoop kunstwerken.

- Financiële bijdrage aan activiteit t.b.v. tentoonstellingen.

- Financiële bijdrage aan extra inventaris Museum Arnhem.

De financiële bijdragen wordt bekostigd uit:

-Jaarlijkse contributie

-Giften en legaten

Activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor de Vrienden.

-Excursies.

-Lezingen.

-Extra informatie over lopende tentoonstellingen.

-Overige evenementen zoals een tweedaagse kunstreis organiseren, kunstwandeling, vriendendag of workshops.

De vereniging beoogt geen winstoogmerk.

Voor alle activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Activiteiten dienen kostendekkend te zijn. 

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.