Organisatie

De Vriendenvereniging van Museum Arnhem (VVMA) geldt sinds 2008 als een culturele ANBI instelling waardoor schenken aan de Vriendenvereniging  voor de schenker voordelen biedt. Algemene informatie hierover kunt u vinden onder de button ANBI.

Het Vriendenbestuur bestaat uit vijf personen en sinds de laatste Algemene Ledenvergadering van 5 april 2016 ziet de samenstelling er als volgt uit:

Hetty Slagter                 voorzitter (2e termijn loopt af in 2022)  
Raymond den Burger   penningmeester (1e termijn loopt af in 2020)
Jan Gosselink               is vervroegd afgetreden, vacature
Paulien Ariëns               lezingen (1e termijn loopt af in 2019)
Ietje ten Holte               excursies (2e termijn loopt af in 2020) 


Een aantal door de ANBI vereiste gegevens van de VVMA zijn als volgt:

  • VVMA ofwel Vereniging Vrienden Museum Arnhem
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer RSIN 806713653
  • Het postadres van de VVMA is Badlaan 23, 6865 BE Doorwerth
  • Het digitale adres is: vvma.secretariaat@arnhem.nl
  • De vereniging heeft ten doel: het ondersteunen van de Stichting Musea Arnhem, gevestigd te Arnhem, hierna ook te noemen: “Museum Arnhem” en het bevorderen en levendig houden van de belangstelling voor de beeldende kunst, en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn 
  • Het bestuurslidmaatschap en andere functies binnen de vereniging zijn onbezoldigd.
  • Statuten zijn door de leden op te vragen bij het secretariaat.

In het kader van de AVG

Hoe de VVMA omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in onderstaande link:

vvma 2018 protocol bescherming persoonsgegevens VVMA 11 07 2018.pdf


BELEIDSPLAN VVMA 2019 - 2022

De Vereniging Vrienden Museum Arnhem heeft als hoofddoel het bevorderen en levendig houden van de belangstelling voor Museum Arnhem en het bevorderen van de belangstelling voor de beeldende kunst. De VVMA tracht dit doel te bereiken door:

  • De aandacht van haar leden en anderen te vestigen op evenementen van Museum Arnhem. 
  • Het verlenen van financiële bijdragen aan Museum Arnhem. Deze bijdrage wordt bekostigd uit de jaarlijkse contributie, giften en legaten.

- Steunen bij aankoop kunstwerken.

- Bijdrage aan activiteit t.b.v. tentoonstellingen.

- Bijdrage aan extra inventaris Museum Arnhem.

  • Activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor de Vrienden. 

-Excursies. 

-Lezingen.

-Extra informatie over lopende tentoonstellingen.

-Overige evenementen: reis, workshop, kunstwandeling, vriendendag.


Door de vergrijzing, daalt het aantal leden. De sluiting van het museum i.v.m. de bouwplannen en de vertraging daarvan door de Gemeente Arnhem is voor een aantal vrienden een reden geweest om hun lidmaatschap op te zeggen. Ons aanbod van activiteiten maakt mensen enthousiast om vriend te worden. Dit aanbod behoeft geen uitbreiding. Wanneer de bouw van start gaat, willen we actief vrienden gaan werven. 

In samenwerking met Museum Arnhem gaan we andere vormen van sponsoring in de private sector onderzoeken, opzetten en uitvoeren. 

Ook willen we meerdere soorten van lidmaatschappen invoeren.                                                                               Het bereiken van een jongere doelgroep krijgt eveneens aandacht.   


De vereniging beoogt geen winstoogmerk.

Voor alle activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Activiteiten dienen kostendekkend te zijn. 

top

Museum Arnhem
Bezoekadres:
Sint Walburgisplein 1
6811 BZ Arnhem
+31(0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl

Openingstijden

Het vernieuwde Museum Arnhem opent naar verwachting begin 2022.


Onze tijdelijke presentatieplek in De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.