Nalaten

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk is een bijzondere manier om Museum Arnhem te steunen. De Stichting Museum Arnhem is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Wanneer u de stichting in uw testament begunstigt, komt uw schenking altijd geheel ten goede aan het museum.

Louise te poele_tent_2015
Louise te Poele, Cloaca, 2014. Courtesy TORCH gallery

Erfenis of legaat
Er zijn verschillende manieren waarop u Museum Arnhem kunt opnemen in uw testament: door een legaat te geven of het museum erfgenaam te maken. Een notaris is u daarbij graag van dienst. Deze stelt een akte op waarin omschreven staat wat u nalaat en onder welke voorwaarden. Hebt u specifieke wensen of vragen, neemt u dan eerst contact met ons op. Dan weet u zeker dat uw nalatenschap terecht komt bij het goede doel dat u voor ogen heeft.

Fonds op Naam
Een Fonds op naam is een speciale vorm van nalatenschap. U kiest zelf de naam, bijvoorbeeld uw familienaam of een naam die voor u een speciale betekenis heeft. U bepaalt ook zelf hoe het nagelaten geld mag worden besteed, bijvoorbeeld aan educatieve projecten of kunstaankopen. Alle aspecten van Museum Arnhem zijn denkbaar als doelstelling van een Fonds op Naam. En als u al een Fonds op Naam bij leven heeft opgericht, kunt u een legaat geven aan uw eigen fonds.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over schenken of nalaten? Neem contact op met Rieke Righolt of bel +31 (0)6 52 30 7663. 

top

Museum Arnhem
Bezoekadres:
Sint Walburgisplein 1
6811 BZ Arnhem
+31(0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl

Openingstijden

Het vernieuwde Museum Arnhem opent naar verwachting begin 2022.


Onze tijdelijke presentatieplek in De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.