Overzicht fondsen en partners

Hieronder vindt u een overzicht, op alfabetische volgorde, van fondsen, subsidiegevers en partners die een bijdrage leveren aan Museum Arnhem. 

ASBN_logo

De Arnhemse Stichting Bijzondere Noden heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan onder andere sociale en/of culturele instellingen in Arnhem of directe omgeving.

BGL_logo


De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Ruim 600.000 Nederlanders spelen mee. Zij maken kans op prijzen en steunen alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea

fonds21_test

Nederland heeft veel ambitieuze professionals die de samenleving willen verrijken met hun ideeën.  Nu en voor volgende generaties. Fonds 21 helpt die ideeën te realiseren. Op het gebied van Jongeren & Maatschappij en Kunst & Cultuur ondersteunen zij talloze projecten.

GemeenteArnhem_logo_grijs

Museum Arnhem wordt gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. 'Cultuur dicht bij de mensen brengen en mensen stimuleren mee te doen aan culturele activiteiten op elk niveau'.

GravindvanBijlandt_Logo_grijs

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

GiftedArt_logo


De Stichting Gifted Art is in het leven geroepen om onderzoek naar beeldende kunst te bevorderen. Ook steunt de stichting musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken.


Logo_Gelderse Streken_websiteGeldersestreken.nl is een gezamenlijk initiatief van de vier Gelderse Regionale Bureau's voor Toerisme: VisitVeluwe, Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.


Hartenfonds_logo_grijs

Het Harten Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. 

ING_grijs_logo

Het ING Nederland Fonds heeft als missie burgers en organisaties vooruit te helpen die het initiatief nemen Nederland sterker te maken. Empowering people staat, net als voor ING zelf, centraal. We geloven in de kracht van mensen. En dat mensen de samenleving maken. Het fonds steunt deze mensen met ideeën. Mensen die hun nek uitsteken om Nederland vooruit te helpen en sterker te maken.


InstiturFrancais_logo_grijs

Het Institut Français (Franse Instituut voor culturele zaken) promoot de Franse cultuur in de breedste zin van het woord.


KFHeindFonds_grijs_logo

Het kfHein Fonds geeft financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijk werk, podiumkunst, monu­ment­en­zorg, natuurbehoud en volksgezondheid in de provincie Utrecht. 

modekern_logo_grijs

Stichting Modekern verzamelt, ontsluit, onderzoekt en presenteert de archieven van Nederlandse modeontwerpers van internationale betekenis.


MondriaanFOnds_logo_grijs

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.


logo Oolgaardt

De Arnhemse C.S.Oolgaardt stichting ondersteunt met haar fonds activiteiten voor jongeren op het terrein van zingeving en vorming. Activiteiten, met een vernieuwend karakter, die leiden tot bestaansverheldering, een zelfstandig oordeelsvermogen tot maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Activiteiten, die mensen tot hun recht laten komen. Dit vanuit het streven naar een humane, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.  De stichting heeft sinds 1916 dit als doelstelling.


PrinsBernhards_logo_grijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren zij bijzondere initiatieven en talent.


Prohelvetia_logo

Pro Helvetia is een Zwitserse stichting, opgericht ter promotie van Zwitserse kunst in binnen- en buitenland, het bevorderen van culturele uitwisseling en ter promotie van de Zwitserse cultuur buiten de landgrenzen.  


ProvincieGelderland_logo_grijs

Met het programma Gelderland Cultuurprovincie! 2013-2016 draagt de provincie Gelderland bij aan een hoogwaardig cultuur- en erfgoedklimaat dat door zijn kwaliteit kleur en karakter geeft aan de Gelderse steden en aan de buitengebieden van Veluwe, Achterhoek en Rivierengebied.


Rabobank_logo_grijs

Het Rabobank Stimuleringsfonds schenkt ieder jaar een deel van zijn winst aan het Stimuleringsfonds. Met dit fonds willen zij projecten en initiatieven een steuntje in de rug geven.

VerenigingRembrandt_logo_grijs

Meer dan dertienduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Al 132 jaar zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland.

Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven

De stichting heeft ten doel giften ineens of gedurende meerdere jaren te schenken aan verenigingen of instellingen op diverse gebieden in Gelderland waarvoor de oprichter belangstelling heeft getoond of zou hebben gehad.  

logo stimuleringsfonds_klein


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. 


Stichting Niemeijer Fonds_logo

Stichting Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan verschillende kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het ondersteunen van kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

van achterberg_domhof_logo

De Stichting Van Achterbergh-Domhof beoogt de bevordering van kunst en wetenschap, in het bijzonder de toegepaste kunsten met voorkeur voor de hedendaagse keramiek.


van bruekenfonds_grijs_2

Het Von Brueken Fock Fonds heeft tot doel het bevorderen van de toon- en schilderkunst in Nederland.


VSB_Fonds_logo_grijs

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Wij beogen daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.


Zaleski_logo

De Zygmunt Zaleski Stichting heeft als doel het promoten en ondersteunen van projecten op het gebied van wetenschap en cultuur, met name met een Poolse, Slavische achtergrond.  

top

Museum Arnhem
Bezoekadres:
Sint Walburgisplein 1
6811 BZ Arnhem
+31(0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl

Openingstijden

Het vernieuwde Museum Arnhem opent naar verwachting begin 2022.


Onze tijdelijke presentatieplek in De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.