BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Zij steunt culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werft fondsen om hun activiteiten te ondersteunen.

In 2019 verdeelde de BankGiro Loterij € 79,4 miljoen onder 77 culturele organisaties. Het is het hoogste bedrag ooit. De miljoenen voor cultuur zijn bij elkaar gebracht door de deelnemers van de BankGiro Loterij. Schenkingen van de BankGiro Loterij zijn bedoeld om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek.

Museum Arnhem en BankGiro Loterij
Museum Arnhem is sinds 2010 vaste partner van de BankGiro Loterij. Het museum gebruikt de genereuze jaarlijkse bijdrage van € 200.000,- van de BankGiro Loterij voor de aankoop van kunst, het uitvoeren van restauraties en het presenteren van de collectie. In 2017 werd de samenwerking met vijf jaar verlengd. Ook tijdens de sluiting vanwege renovatie en verbouwing blijft Museum Arnhem aankopen doen en worden belangrijke collectieobjecten gerestaureerd. Museum Arnhem reserveert daarnaast een deel van de bijdrage voor de nieuwe collectiepresentatie in het verbouwde museum. Hiermee kan straks een groter deel van de collectie getoond worden aan het publiek en zijn in het vernieuwde museum alle recente aankopen te zien.

top

Museum Arnhem
Bezoekadres:
Sint Walburgisplein 1
6811 BZ Arnhem
+31(0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl

Openingstijden

Het vernieuwde Museum Arnhem opent naar verwachting begin 2022.


Onze tijdelijke presentatieplek in De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.