ANBI

Museum Arnhem heeft de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor over giften geen schenkings- en successierechten worden betaald en zij volledig ten goede komen van de doelstellingen van Museum Arnhem. Met ingang van 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker geworden om cultuur te ondersteunen vanwege de Geefwet, die van kracht is tot 31 december 2017. Concreet betekent dit dat een schenking van bijvoorbeeld € 1000 per jaar, na aftrek u slechts € 350 kost (uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%).

Particulieren
Voor een gift aan een ANBI geldt een drempel van 1% van het inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Voor periodieke giften gelden extra fiscale voordelen. Ten eerste omdat deze niet meer vastgelegd hoeven te worden in een notariële akte, maar eenvoudig geregeld kunnen worden met een schenkingsovereenkomst. Voor periodieke schenkingen geldt bovendien geen drempelbedrag en maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 34% tot 52% terug. Een periodieke schenking doet u minimaal vijf achtereenvolgende jaren aan dezelfde instelling. 

Bedrijven
Voor ondernemingen gold voor 2012 een drempelbedrag van € 227 voor giftenaftrek. Dat bedrag is door de Geefwet vervallen en het plafond werd verhoogd van 10% naar 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De Geefwet brengt bovendien tot 1 januari 2017 extra belastingvoordeel met zich mee in de inkomsten- en vennootschapsbelasting:

  • Voor de inkomstenbelasting geldt een multiplier van 1,25: u kunt 1,25 keer het bedrag van de giften over maximaal € 5.000 aftrekken.
  • Voor de vennootschapsbelasting is dit 1,5 keer het bedrag van de giften over maximaal € 5.000. 


Rekenvoorbeeld periodieke gift

Bruto contributie        Netto contributie per belastingschaal

                                              42%                      52%
5 X €1000,- per jaar            €475/jaar              €350/jaar


Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Voor informatie over de Geefwet verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.