Seniorrondleiders: cultuurparticipatie door ouderen in Museum Arnhem

Museum Arnhem zet seniorrondleiders in die wekelijks op zaterdag en zondag rondleidingen geven op de tentoonstelling Geaarde kunst. De 60-plusser is een terugkerende bezoeker voor Museum Arnhem waar nog niet eerder educatief aanbod voor ontwikkeld is. Een andere reden om seniorrondleiders in te zetten is dat de thematiek van de tentoonstelling Geaarde kunst heel goed aansluit bij deze doelgroep. De seniorrondleiders zijn dan ook een lang gekoesterde wens van Museum Arnhem om ouderen meer bij kunst te betrekken. 

Vanuit de doelgroep was er zo veel animo dat er een selectie plaatsvond. Een groep van vijftien ouderen (60+) volgde uiteindelijk gedurende zes weken de cursus tot seniorrondleider. Ze leerden alles over de thematiek van de tentoonstelling Geaarde kunst, de deelnemende kunstenaars en verschillende werkvormen om hun verhaal over te kunnen dragen aan museumbezoekers. Naar mate de cursus vorderde werden de cursisten steeds enthousiaster. Ze gaven zelf aan om Tweede Pinksterdag en Tweede Paasdag op te nemen in hun 'rooster' voor de rondleidingen.

Een seniorrondleider: 'Het is zo’n leuk initiatief om seniorrondleiders in te zetten, zij dragen bij tot die even andere manier van kijken, denken, reflecteren'.

Onderzoek toont aan dat passieve en actieve kunst- en cultuurparticipatie goed is voor ouderen. Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS tekenden in juni 2013 een convenant over ouderen en cultuur. Hierin wordt het belang van cultuurparticipatie door ouderen stevig onderbouwd. Cultuurparticipatie draagt bij aan de gezondheid, het welzijn, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van ouderen. Een culturele activiteit kan gevoelens van eenzaamheid verminderen en brengt structuur aan in het leven. Bovendien bevordert cultuurparticipatie de maatschappelijke deelname van ouderen. Los van deze positieve effecten geven ouderen zelf ook aan dat zij de ambitie hebben om zich artistiek en cultureel te blijven ontwikkelen. Met het opleiden van ouderen tot seniorrondleider steunt Museum Arnhem het belang van cultuurparticipatie door ouderen.

De seniorrondleiders geven iedere zaterdag en zondag gedurende de tentoonstelling Geaarde kunst een instaprondleiding van een half uur:

 • Zaterdag 14 maart
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 15 maart 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 21 maart
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 22 maart 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 28 maart
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 29 maart 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 4 april
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 5 april Eerste Paasdag 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Maandag 6 april Tweede Paasdag
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 11 april
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 12 april 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 18 april
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 19 april 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 25 april
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 26 april 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 2 mei
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 3 mei 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 9 mei
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 10 mei 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 16 mei
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 17 mei 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Zaterdag 23 mei
  14.00-14.30 uur
 • Zondag 24 mei Eerste Pinksterdag 
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur
 • Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag
  13.00–13.30 uur / 14.00-14.30 uur / 15.00-15.30 uur

Per instaprondleiding is er plek voor 15 personen. De rondleiding duurt ongeveer een half uur en is gratis met geldig toegangsbewijs.

Naast de cursus tot seniorrondleider leidt Museum Arnhem al jarenlang leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs op tot juniorrondleiders. Meerdere malen per jaar volgen leerlingen van het Montessori College Arnhem de cursus Juniorrondleider en geven interactieve rondleidingen aan museumbezoekers.

Museum Arnhem
Bezoekadres:
Sint Walburgisplein 1
6811 BZ Arnhem
+31(0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl

Openingstijden

Het vernieuwde Museum Arnhem opent naar verwachting begin 2022.


Onze tijdelijke presentatieplek in De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.