Persbericht 13 oktober

Vanaf zaterdag 14 oktober t/m 19 november 2017 toont Museum Arnhem de Cinema Olanda Film (2017) van Wendelien van Oldenborgh. Museum Arnhem verwierf onlangs Cinema Olanda Film samen met Centraal Museum Utrecht.  

Oeuvre Wendelien van Oldenborgh
Wendelien van Oldenborgh (Rotterdam, 1962) onderscheidt zich sinds 2000 met film- en dia-installaties. De onderwerpen die zij in haar werk aansnijdt hebben betrekking op maatschappelijke verhoudingen, racisme en gender. Een onderwerp dat sinds 2005 haar bijzondere aandacht heeft is de invloed van het Nederlandse koloniale verleden op het heden en op het Nederlandse zelfbeeld. Met filminstallaties als Maurits Script (2006), No False Echoes (2008), Instruction (2009), La Javanaise (2012) en met haar recente werk Cinema Olanda (2017) geldt zij als een van de weinige kunstenaars die bijdraagt aan het postkoloniale discours. Haar filmisch oeuvre wordt gekenmerkt door een hoge mate van discursiviteit: in beeld verschijnen participanten die in gesprek zijn met elkaar, een tekst voordragen of met elkaar muziek maken. Belangrijk is dat geen enkele stem de boventoon voert, het gaat de kunstenaar om polyfonie, om de verschillende stemmen naast elkaar te laten klinken. De deelnemers vertolken niet een bepaalde rol, zij performen zichzelf, hun dialoog ontwikkelt zich ter plekke.
 
Cinema Olanda
Cinema Olanda Film (2017) die onderdeel is van de installatie in het Nederlandse Rietveld paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië, wordt nu voor het eerst in Nederland getoond, in Museum Arnhem. In de film, die in één ‘take’ is genomen, komen veel verhaallijnen samen. De film is opgenomen bij de Sint Bavo, de modernistische kerk in de naoorlogse Rotterdamse wijk Pendrecht. De camera leidt de toeschouwer langs verschillende deelnemers, zwart en wit, jong en oud, eenling en groep. Ze vertellen over een onbekend aspect uit de Nederlandse geschiedenis. Hun verhalen laten een ander licht schijnen op het imago van de open, tolerante en moderne staat dat Nederland zich aanmeet. De ‘andere stemmen’ leggen een minder rooskleurige kant van de naoorlogse moderniteit bloot; de uitsluiting van ‘nieuwkomers’ uit Indonesië en Suriname en de argwaan jegens socialistische bewegingen die in de decennia daarvoor nauw verweven waren met de idealen van de avant-garde.
 
Artist Talk
Op zondag 5 november geeft Wendelien van Oldenborgh een lezing over haar werk in het auditorium van Museum Arnhem.
 
Met entreebewijs is het bijwonen van de lezing is gratis. U wordt verzocht zich aan te melden via rsvp@museumarnhem.nl

Cinema Olanda Film (2017) is tot stand gekomen met steun van het Mondriaanfonds.

Wendelien van Oldenborgh, Cinema Olanda, video, 2017. Collectie Museum Arnhem en Centraal Museum Utrecht

Still uit Cinema Olanda, 2017, Wendelien van Oldenborgh. Collectie Museum Arnhem en Centraal Museum Utrecht 

Wendelien van Oldenborgh, Cinema Olanda, video, 2017. Collectie Museum Arnhem en Centraal Museum Utrecht

Still uit Cinema Olanda, 2017, Wendelien van Oldenborgh. Collectie Museum Arnhem en Centraal Museum Utrecht 

Wendelien van Oldenborgh, Cinema Olanda, video, 2017. Collectie Museum Arnhem en Centraal Museum Utrecht

Still uit Cinema Olanda, 2017, Wendelien van Oldenborgh. Collectie Museum Arnhem en Centraal Museum Utrecht

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.