Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de internationale kunstbeweging De Stijl is opgericht. Nederland viert dit met het feestjaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl’. Museum Arnhem sluit hierbij aan en brengt voor het eerst sinds vijftig jaar een museaal overzicht van Peter Alma die zijn leven wijdde aan het creëren van kunst voor de samenleving. Te zien zijn bijzondere bruiklenen van musea en particulieren, aangevuld met werken en persoonlijke documenten uit de collectie van de erven Alma.

Peter Alma
Overtuigd communist, idealist, een man met een missie. Peter Alma had als doel om beeldende kunst voor de samenleving te maken: kunst die toegankelijk en begrijpelijk  is voor het grote publiek. Als goede vriend van Mondriaan maakte hij de oprichting van De Stijl van dichtbij mee. Hoewel hij door het idee van de beweging werd aangetrokken, namelijk om kunst te maken voor een nieuwe, betere wereld, vond hij de abstracte vormtaal onbegrijpelijk voor de gewone man. Daarom ontwikkelde Alma een vereenvoudigde, figuratieve beeldtaal en koos maatschappelijke onderwerpen als arbeiders, kapitalisme en revolutie. Hij begon zijn carrière als schilder, maar geïnspireerd door de Oktoberrevolutie richtte hij zich al snel op kunstvormen met een groter bereik, zoals houtsneden, beeldstatistiek (informatieve illustraties) en muurschilderkunst.

Alma was een goede netwerker, onderhield talloze contacten in binnen- en buitenland en reisde regelmatig af naar Wenen en de Sovjet-Unie om gelijkgestemden te ontmoeten. Hij ontwikkelde zich als een echte spin in het web op artistiek gebied en was medeorganisator van (internationale) tentoonstellingen, vaak met een politieke signatuur.

Rode draad
Alma’s maatschappelijke betrokkenheid was onmiskenbaar en vormt de rode draad in de tentoonstelling. In zijn werk wordt duidelijk hoe hij hieraan vormgaf: hij was er voor de gemeenschap, stelde maatschappelijke thema’s aan de orde en hij reageerde met zijn werk op de wereldproblematiek van die tijd. Speciaal voor het De Stijl-jaar wordt dieper ingegaan op zijn relatie tot De Stijl en het gegeven dat overeenkomstige opvattingen over een nieuwe maatschappij tot volstrekt andere kunstuitingen kunnen leiden.

Productieve kunstenaar
De tentoonstelling geeft een overzicht van Alma’s productieve leven als kunstenaar. De nadruk ligt op Alma’s schilderijen uit de jaren 1910-1930, vrije en toegepaste grafiek, beeldstatistieken, zijn (ontwerpen voor) monumentale kunst zoals muurschilderingen en documentair materiaal, onder andere uit het archief van de erven Alma. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met nieuw onderzoek naar Alma’s leven en werk, samengesteld door gastconservator Marieke Jooren.

Museum Arnhem
Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart, niet uit het hoofd. Wij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: met u, met de stad en met het nu. Kunst die gaat over de samenleving en de positie van mensen is wat onze collecties realisme, hedendaagse en niet-westerse kunst, vormgeving en sieraden verbindt. Op onze unieke locatie waar natuur- en cultuurbeleving samenkomen, willen wij in- én uitzicht bieden. Wij doen dat met een gevarieerd en gedurfd programma.

Peter Alma. Van De Stijl naar communisme is mede mogelijk gemaakt door: BankGiro Loterij, Gemeente Arnhem, Vereniging Vrienden Museum Arnhem. De publicatie kwam tot stand dankzij de genereuze steun van: Stichting Gifted Art, Stichting Jaap Harten Fonds en Vereniging Vrienden Museum Arnhem. 

Peter Alma_Havenarbeider_2

Peter Alma, Havenarbeider, olieverf op doek, 1924. Collectie S.L. en P.L. Alma

Wandschildering Amstelstation_foto Luuk Kramer

Wandschildering Peter Alma op het Amstelstation. Foto Luuk Kramer

Wandschildering Peter Alma op Amstelstation stationshal_Foto Luuk Kramer

Wandschildering Peter Alma, stationshal Amsterdam Amstel. Foto Luuk Kramer

Detail Wandschildering Peter Alma op het Amstelstation. Foto Luuk Kramer

Detail Wandschildering Peter Alma op het Amstelstation. Foto Luuk Kramer

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.