Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Museum Arnhem ontvangt bijdrage Mondriaan Fonds voor aankopen

20 september 2017

Museum Arnhem heeft een toekenning van het Mondriaan Fonds voor zijn collectieplan 2018 -2019 ontvangen. Mede dankzij deze bijdrage is Museum Arnhem in staat om de komende twee jaar zijn collectie verder uit te breiden. De ondersteuning is bedoeld voor aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. 

Toekenning
Voorwaarden van het Mondriaan Fonds zijn dat de toekomstige aankopen passen binnen het collectieplan van het museum, (semi)permanent aan het publiek worden getoond en die voor Nederland belangrijk zijn. De relatie tussen kunst en samenleving is een belangrijk uitgangspunt voor het collectieplan van Museum Arnhem. Zowel bij de reeds aanwezige collecties als bij de te verwerven kunstwerken kijkt Museum Arnhem naar het vermogen van een object een brug te slaan naar maatschappelijke vraagstukken, naar gebeurtenissen in de actualiteit en naar verhalen uit het verleden. Voor de uitbreiding van de collectie zijn visuele kwaliteit en zeggingskracht doorslaggevend.

Museum Arnhem richt zijn aandacht in de komende periode op actuele kunst met een hoge kwaliteit, waarbij eveneens de relatie met de bestaande collecties wordt opgezocht. Naast het verzamelen van werk van gevestigde kunstenaars wordt als vanouds in een vroeg stadium avontuurlijk werk verworven van nog relatief onbekende kunstenaars en vormgevers. 

Samenwerking
Museum Arnhem streeft naar meer samenwerking met andere Nederlandse musea op het gebied van collectie-uitbreiding: in 2016 nam het museum het voortouw om samen met het Stedelijk Museum Amsterdam de omvangrijke installatie In Pursuit of Bling (2014) van Otobong Nkanga te verwerven. Recentelijk verwierf Museum Arnhem samen met het Centraal Museum Utrecht de film Cinema Olanda (2017) van Wendelien van Oldenborgh. Deze aankopen zijn mede dankzij steun van het Mondriaan Fonds gerealiseerd.

In pursuit of bling_Otobong Nkanga_Eva Broekema

In pursuit of Bling, 2014, Otobong Nkanga. 

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.