Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Museum Arnhem gaat op bezoek bij ouderen

Museum Arnhem heeft een bijzonder programma ontwikkeld voor zorgbehoevende ouderen. Dit programma is gericht op het ophalen van herinneringen. Kunstwerken uit de collectie worden ingezet om met elkaar in gesprek te gaan over voor ouderen belangrijke thema's. KIJKwijzers, actieve 60-plussers die zijn opgeleid door Museum Arnhem, gaan maandelijks op bezoek bij ouderen op verschillende dagbestedinglocaties van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA).
 
Het programma
Museum Arnhem is tijdelijk gesloten vanwege uitbreiding en vernieuwing, maar gaat met verschillende activiteiten de stad in. Voor de zorgbehoevende ouderen is een programma van twaalf thema’s (van schooltijd tot sinterklaas) samengesteld. Kunst uit de collectie van Museum Arnhem is de aanleiding voor het in gesprek gaan met ouderen. Aan de hand van kunstwerken worden herinneringen opgehaald die vooral zintuiglijk worden opgewekt. Ruiken en horen zijn belangrijke onderdelen in dit programma. Dit project komt tot stand met steun van VSBFonds, ING, Fonds Sluyterman van Loo, Ieders Museum Gelderland en is in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Arnhem.
 
KIJKwijzers
Het programma dat op locaties van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem plaatsvindt, wordt gegeven door KIJKwijzers. Deze actieve 60-plussers zijn hiervoor opgeleid en hebben bezoekers van Museum Arnhem de afgelopen jaren wekelijks gratis (instap)rondleidingen gegeven langs tentoonstellingen en collectiepresentaties. Deze KIJKwijzers blijven graag betrokken bij Museum Arnhem en geven nu op andere wijze betekenis aan hun rol van KIJKwijzer. Naast de eigen kennis en ervaring die ze hebben, worden de KIJKwijzers jaarlijks getraind om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Dick_ket_Sint Nicolaasstilleven

Dick Ket, Sint Nicolaas stilleven, olieverf op doek, 1933. Collectie Museum Arnhem. Foto: Peter Cox

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.