Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Jelle Bouwhuis benoemd als conservator moderne kunst Museum Arnhem

Jelle Bouwhuis werkte voorheen onder meer als redacteur en voorlichter bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en Stedelijk Museum Amsterdam. Van 2006 tot 2016 was hij artistiek en zakelijk leider van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en van 2013 tot 2016 ook artistiek leider van het project Global Collaborations in het Stedelijk.

Hij was daarbij onder meer verantwoordelijk voor intensieve samenwerkingen en uitwisselingen met kunstinstellingen en kunstenaars in o.a. Accra, Amsterdam, Beiroet, Belgrado, Mumbai en Yogjakarta. Bouwhuis studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht, gespecialiseerd in klassiek-moderne kunst. Hij is momenteel werkzaam als entrepreneur en adviseur in de cultuursector. Hij zal zijn deeltijdaanstelling bij Museum Arnhem gaan combineren met een promotieonderzoek naar moderne kunstmusea in het perspectief van globalisering en kolonialiteit. 

Hedendaags en internationaal perspectief
Jelle Bouwhuis begint op 1 september. Directeur Museum Arnhem, Saskia Bak: “Wij zijn blij met de benoeming van Jelle Bouwhuis als  conservator moderne kunst. Wij hebben belangrijke collecties kunst uit het interbellum en hedendaagse kunst. Jelle heeft veel kennis op het gebied van klassiek moderne kunst en kan de collecties van Museum Arnhem vanuit hedendaags en een internationaal perspectief voor het voetlicht brengen. Dat is precies wat we voor ogen hebben met de nieuwe opstellingen en het tentoonstellingsprogramma als Museum Arnhem straks weer geopend is.” 

Museum Arnhem vernieuwt 
Het museumgebouw is tijdelijk gesloten vanwege uitbreiding en vernieuwing, maar ondertussen blijft Museum Arnhem zichtbaar in de stad. In De Kerk, de tijdelijke presentatieruimte van Museum Arnhem, is actuele kunst en ontwerp te zien. Belangrijke kunstwerken, die zelden worden uitgeleend, zijn nu te zien in andere musea waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook sluit het museum aan bij festivals zoals Ruimtekoers en Hoogte80.

Jelle Bouwhuis

Foto: Rami Fourat 

Bouwhuis in actie

Foto: L. van Brummelen 

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.