Politieke avond "Museum Arnhem zo spoedig mogelijk weer open"

De fractie D66 kwam met het agenderingsverzoek "Museum Arnhem zo spoedig mogelijk weer open". Saskia Bak mocht inspreken tijdens deze politieke avond op 26 juni 2018. Ook Marjolijn Brussaard (voorzitter College van Bestuur van ArtEZ) sprak in tijdens deze politieke avond. Lees hier het stuk dat Saskia heeft ingesproken:

Voorzitter, leden van de raad,

Zeven van de topstukken van Museum Arnhem pronken nu in het Rijksmuseum. Het zegt veel over de kwaliteit en de betekenis van de collectie van Museum Arnhem dat ze op die plek, bij dat wereldmerk te zien zijn.

Maar …..…. we hebben ze natuurlijk liever hier, in Arnhem.

Fijn dat we elkaar vanavond treffen om te praten over de toekomst van ons Museum Arnhem. Wij doen dat met het team elke dag, overal en altijd met veel plezier,  omdat we trots zijn op ons museum.

Wij zijn blij met de uitgesproken steun aan Museum Arnhem in het coalitieakkoord. Dat is belangrijk voor het museum, voor onze stad en voor de 70.000 bezoekers die we bij een vol jaar open zouden hebben gehaald. De oproep in de vragen van D66 omarmen wij van harte. Dat we snel weer open zijn, is van groot belang. We willen graag verder met wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

  • Er komt veel meer, jonger en nieuw bezoek (we zaten vorig jaar in de buurt van de minimum aantallen voorzien na de vernieuwing).
  • De versterking van de educatie geven we vorm, met als resultaat een verdubbeling van het onderwijsbezoek.
  • En we versterken de binding met de stad, met de kunstenaars, ontwerpers en  culturele partners, alsook partners in het sociale domein.

Dat wat we opgebouwd hebben, kunnen we wel even vast houden, zeker met een vernieuwd museum in het verschiet. We zitten ook niet stil en ontwikkelen verrassende programma’s buiten de muren.

Maar zoals u begrijpt kan deze tijdelijke situatie niet te lang duren. Het wordt dan lastiger om de achterban blijvend te interesseren en om een rol van betekenis als landelijke speler te vervullen. En niet in de laatste plaats om de energie van het team te behouden. 

Voor de stad heeft een lange sluiting een grote impact. 

  • We missen de 75.000 tot 100.00 bezoeken aan Arnhem, die we hebben voorzien. 
  • Voor uw informatie: 70% van onze bezoekers reizen om naar het museum te komen. Deze mensen geven hun geld uit in horeca, winkels of vervolgactiviteiten. Dat was in 2017 een kleine € 40 euro.
  • We missen veel media-aandacht voor Arnhem. Vorig jaar was onze mediawaarde € 2,1 miljoen (ex tv en radio programma’s gewijd aan Pierre Janssen en Ravage)
  • Daarnaast is landelijk podium onontbeerlijk voor een stad van makers en kunsten.

 Resumerend: ons belang, en het belang van de stad is dat we snel weer een museum hebben.

Wij hebben begrip voor het onderzoek naar opties in de binnenstad. Tegelijk hebben we grote zorg. Steeds opnieuw verhindert deze discussie dat er het museum adequaat gehuisvest is. Daarom hebben we één dringend verzoek aan de raad. Pak nu door

Laat in ieder geval de voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding doorgaan. En wees ook bij andere opties helder over de randvoorwaarden: een aantrekkelijke museumlocatie, een passend budget dat beschikbaar is en een korte doorlooptijd.

Ik wens u wijsheid bij uw beraadslagingen en als u nog vragen beantwoord ik die graag, nu, maar ook later.

 

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.