Afspraken over Museum Arnhem in coalitieakkoord

Wij zijn enorm blij met de afspraken over Museum Arnhem in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat: ‘Afspraak 3.13: We willen Museum Arnhem behouden voor de stad. Er is een financieel knelpunt dat we willen oplossen. Het college komt zo snel mogelijk met een voorstel. We reserveren maximaal € 600.000 aan kapitaallasten. Daarmee is er € 7,5 miljoen beschikbaar om het knelpunt op te lossen.’

Wij gaan vol energie door met de voorbereidingen voor de herinrichting van Museum Arnhem en het tentoonstellingsprogramma na opening. En we versterken ons programma Zichtbaarheid in Arnhem met 3 programmalijnen:

  • Museum Arnhem komt naar u toe
    We gaan naar scholen, verzorgingshuizen en collega musea
  • Museum Arnhem kijkt verder
    In een cross-over programma zoeken we de grenzen op van beeldende kunst en leggen de verbinding met film, dans, theater, fotografie.
  • Museum Arnhem laat de collectie stralen
    We maken onze collectie beter toegankelijk door hem te digitaliseren, beter te beschrijven en naar buiten te brengen. Ook starten we een restauratieprogramma zodat de kunstwerken straks stralend op zaal hangen. 
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.