Informatieoverzicht

830_VO_2017_03_27_Museum-Arnhem_VRayCam002.jpg

Museum Arnhem is sinds november 2017 tijdelijk gesloten, omdat het gebouw aan de Utrechtseweg 87 dringend moet worden vernieuwd en uitgebreid. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en heeft door Benthem Crouwel Architects een prachtig ontwerp laten maken.

Begin 2018 is de aanbesteding van het plan stopgezet, omdat het beschikbare budget in de offertes werd overschreden. In december 2018 heeft de gemeenteraad definitief besloten dat het museum op de huidige locatie blijft. Door de extra € 7,5 miljoen is de realisatie van het plan in de huidige markt reëel. Wij zijn ontzettend blij met dit besluit en gaan aan de slag om te zorgen dat het museum zo snel mogelijk weer de deuren kan openen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte! Tot die tijd blijven wij actief met pop-up tentoonstellingen in de stad, programma’s en activiteiten. Meer hierover leest u op onze website.

Meer informatie?
Neem contact op met de afdeling marketing en communicatie via:
lotte.jansenlorkeers@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 474

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?
inschrijven nieuwsbrief


Benthem Crouwel Architects
In juni 2017 is er een prachtige visie gepresenteerd door Benthem Crouwel Architects. Deze visie is vertaald naar een definitief ontwerp.

In dit ontwerp gaan wij uit van de unieke ligging van het museum en zorgen wij ervoor dat de oude herensociëteit zijn openheid terugkrijgt.

Om deze plannen te realiseren gaan wij een periode sluiten. Tot en met 19 november was er in Museum Arnhem een uitgebreid programma. We organiseerden een slotmanifestatie van 13 t/m 19 november. 

Architect
Op 27 juni 2016 werd bekend gemaakt dat het bureau Benthem Crouwel Architects uit Amsterdam het ontwerp maakt voor de uitbreiding en vernieuwing. 

Het gerenommeerde Benthem Crouwel Architects is onder andere bekend van: Stedelijk Museum Amsterdam, Bergbau-Museum, Anne Frank Huis, De Pont en Amsterdam Museum. Maar ook zijn zij bekend van het vernieuwde station Rotterdam Centraal en Ziggodome. 


Downloads

Ontwerpvisie Benthem en Crouwel 

Juryrapport architectenkeuze

Vergezicht Museum Arnhem


Pers- en nieuwsberichten

20 december 2018
De Arnhemse gemeenteraad heeft op 19 december 2018 het besluit van college van B&W van 14 november jl. volmondig overgenomen. Dat betekent dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd heeft dat Museum Arnhem definitief op de huidige locatie aan de Utrechtseweg moet blijven. Hiervoor komt de benodigde € 7,5 miljoen extra vrij om een doorstart te maken met de oorspronkelijke plannen van Benthem Crouwel Architects. Lees meer in ons persbericht.

5 oktober 2018
Het college van B en W heeft de onderzoeksrapporten openbaar gemaakt. De raadsbrief en de onderzoeksrapporten zijn in te zien via de website van de gemeente

Voor de zomer werd een motie aangenomen om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke alternatieve locaties voor Museum Arnhem in de binnenstad. Deze onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en de resultaten ervan zijn op 4 oktober gedeeld met de gemeenteraad.

De resultaten geven een beeld van de kansen, risico’s en investeringen op de huidige locatie ten opzichte van een museum in de binnenstad van Arnhem. Samengevat blijkt hieruit onder meer het volgende.

 • Het voorliggende plan voor de huidige locatie voldoet aan de eisen en wensen. De investeringsraming hiervoor bedraagt ca. 22,9 miljoen. Wanneer de raad nog dit jaar besluit de extra investering te doen kan het museum naar verwachting in de loop van 2021 weer open zijn.
 • Een museum in de binnenstad begint bij 40 miljoen euro. Ontwikkeling in het centrum zal minimaal 2 tot 3 jaar langer duren dan op de huidige locatie.
 • De directe economische spin-off van een museum in de binnenstad is beperkt (0,4%).

3 juli 2018
De motie 'Er zijn misschien meer reële opties voor het museum' is aangenomen. De gemeenteraad heeft het college van B en W opgedragen om te onderzoeken wat de kansen en risico’s zijn van een locatie in de binnenstad in vergelijking met de huidige locatie.

27 juni 2018
De fractie D66 kwam met het agenderingsverzoek "Museum Arnhem zo spoedig mogelijk weer open". Saskia Bak mocht inspreken tijdens deze politieke avond op 26 juni 2018. Ook Marjolijn Brussaard (voorzitter College van Bestuur van ArtEZ) sprak in tijdens deze politieke avond. Lees hier het stuk dat Saskia Bak heeft ingesproken.

25 mei 2018
Wij zijn enorm blij met de afspraken over Museum Arnhem in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat: ‘Afspraak 3.13: We willen Museum Arnhem behouden voor de stad. Er is een financieel knelpunt dat we willen oplossen. Het college komt zo snel mogelijk met een voorstel. We reserveren maximaal € 600.000 aan kapitaallasten. Daarmee is er € 7,5 miljoen beschikbaar om het knelpunt op te lossen.’

Wij gaan vol energie door met de voorbereidingen voor de herinrichting van Museum Arnhem en het tentoonstellingsprogramma na opening. En we versterken ons programma Zichtbaarheid in Arnhem met 3 programmalijnen:

 • Museum Arnhem komt naar u toe
  We gaan naar scholen, verzorgingshuizen en collega musea
 • Museum Arnhem kijkt verder
  In een cross-over programma zoeken we de grenzen op van beeldende kunst en leggen de verbinding met film, dans, theater, fotografie.
 • Museum Arnhem laat de collectie stralen
  We maken onze collectie beter toegankelijk door hem te digitaliseren, beter te beschrijven en naar buiten te brengen. Ook starten we een restauratieprogramma zodat de kunstwerken straks stralend op zaal hangen. 

18 mei 2018
Vandaag zijn de conclusies van een analyse van de verbouwing van Museum Arnhem in een raadsbrief gepubliceerd. In de gemeenteraad komen binnenkort de vervolgstappen van de verbouwing van Museum Arnhem aan de orde. Tot die tijd verstevigt Museum Arnhem zijn activiteiten die buiten de museummuren plaatsvinden. Kijk daarvoor op www.museumarnhem.nl of FacebookInstagram en Twitter

Het museum is een belangrijke trekker als het gaat om kunst- en cultuurklimaat in Arnhem, toerisme, onderwijs  en economie. Het draagt bij aan Arnhem als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. De aanleiding voor de verbouwing en uitbreiding van Museum Arnhem is dat er onvoldoende tentoonstelling- en publieksruimte zijn, de unieke locatie met de beeldentuin en het prachtige uitzicht onvoldoende worden benut en het gebouw niet meer aan museale condities van klimaat en veiligheid voldeed. Daarnaast is er een nieuw depot nodig.In het voorliggende ontwerp zijn de architecten er in geslaagd om de plek en het museumgebouw te laten stralen en een bijzondere aantrekkingskracht te geven. Museum Arnhem staat voor de volle honderd procent achter het ontwerp. 

22 februari 2018
De aanbesteding voor de verbouw van Museum Arnhem heeft geen bouwondernemer opgeleverd die deze klus voor een acceptabele prijs wil klaren. De gemeente Arnhem heeft de procedure stopgezet. Na de sluiting van de aanbestedingstermijn, op 9 februari bleek dat voor het bouwkundig bestek slechts één aannemer had ingeschreven. De prijs was echter veel te hoog en paste niet in de kaders die de gemeenteraad had vastgesteld. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de vraag waarom aannemers niet bereid zijn om het nieuwe Museum Arnhem te bouwen voor 15 miljoen euro. 
Lees meer in het persbericht: Geen aannemer voor Museum Arnhem

17 mei 2017
Persbericht: Voorlopig ontwerp uitbreiding klaar

21 maart 2017
Persbericht: Museum Arnhem krijgt depot voor kunst en archeologie

27 juni 2016
Persbericht: Benthem Crouwel architect uitbreiding en vernieuwing Museum Arnhem

16 juni 2016
Persbericht: De visies van de vijf architectenteams op een rij

11 april 2016
Persbericht: Grote namen op shortlist architecten uitbreiding Museum Arnhem

19 februari 2016
Persbericht: Selectie architecten verbouwing Museum Arnhem gestart

7 december 2015
Persbericht: Museum Arnhem gaat uitbreiden

1 december 2015
Persbericht: Nieuwe koers Museum ArnhemGemeente Arnhem

Raadpleeg de website van de Gemeente Arnhem voor meer informatie.

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.