Andere culturen

Gaultier heeft kleding ontworpen voor grote bekenden zoals Madonna, Lady Gaga, Tina Turner en Kylie Minogue. Deze ontwerpen en ook heel veel andere, waren begin 2013 te zien in de tentoonstelling ‘The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk’ in de Kunsthal in Rotterdam.

Aan de kleding van Gaultier kun je goed zien waardoor hij zich laat inspireren. “Gaultier laat zich inspireren door wereldculturen, van Afrika en India tot aan Rusland en Griekenland. Hij combineert invloeden van de Huzaren en de Mongolen moeiteloos met die van Chassidische joden, Chinezen en zelfs met de Mexicaanse surrealistische schilder Frida Kahlo. Gaultier keert bestaande stijlen om, hij vervormt, verwerpt en herinterpreteert. Hierdoor vervagen niet alleen de grenzen tussen verschillende culturen, maar ook tussen mannen en vrouwen. Bovendien haakt Gaultier perfect aan bij bestaande (sub)culturen zoals de wereld van matrozen, punk, Glam Rock en graffiti.”

Anderen culturen gebruiken als inspiratie kan ook worden gezien als culturele toe-eigening. ‘Culturele toe-eigening’ staat voor het overnemen van elementen uit de ene cultuur door leden van een andere, meer dominante cultuur. Cultural appropriation (Engelse term) is het onvermijdelijke resultaat van culturen die met elkaar in contact komen maar die niet altijd dezelfde vertegenwoordiging genieten in onze maatschappij, en zorgt daarom voor veel debat.

Tegenstanders van cultural appropriation zien de overname van bepaalde elementen als een koloniale uitbuiting en schending van de intellectuele rechten van de oorspronkelijke cultuur, waardoor ingewortelde machtsstructuren in stand gehouden worden. Bepaalde elementen worden uit hun oorspronkelijke context getrokken omdat ze ‘magisch’ aura hebben en onze verbeelding prikkelen. Deze ‘exotische’ dingen worden dan ‘trendy’ en ‘cool’ en bijgevolg commercieel geëxploiteerd. Zo gaat de achtergrond en symboliek van de culturele elementen verloren én werkt het een stereotypering van bepaalde culturen in de hand.

Jean Paul Gaultier, survival collectie 2013
Jean Paul Gaultier, survival collectie 2013  

Jean Paul Gaultier, detail survival collectie 2013  
Jean Paul Gaultier, detail survival collectie 2013                 

top

Museum Arnhem
Bezoekadres:
Sint Walburgisplein 1
6811 BZ Arnhem
+31(0)26 30 31 400
info@museumarnhem.nl

Openingstijden

Het vernieuwde Museum Arnhem opent naar verwachting begin 2022.


Onze tijdelijke presentatieplek in De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00.

www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.