Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!
GMY 00032
Jelgerhuis, Rienk (1729 – 1806)
Collectie: Beeldende kunst
Materiaal:
Categorie: Schilderingen
Afmetingen:
hoogte: 36 cm
breedte: 51 cm
Beschrijving

Familieportret van leden van de familie Knoops. Afgebeeld is het echtpaar Hendrik Gijsbert Knoops en Johanna Frederica van Kesteren afgebeeld met hun jongste kind op dat moment, Hendrik Gijsbert.

Rienk Jelgerhuis was in zijn tijd een bekend portretschilder. Geboren in Leeuwarden, vestigde hij zich in 1772 in Amsterdam, en vervolgens Rotterdam, Delft en Kampen. Hij reisde door Nederland om in tal van steden families in opdracht te portretteren; advocaten, handelaren en geestelijken. Hij had een hoge productie, soms wel twee portretten per dag. Kenmerkend voor zijn werken is de compositie van personen, frontaal afgebeeld, vaak gezeten aan of bij een tafel waarop zich attributen bevinden die te maken hebben met het beroep van de geportretteerde(n). Volgens eigen zeggen maakte hij tijdens zijn leven meer dan 7700 portretten, waarvan er ca. 100 in openbare collecties zijn te vinden. Behalve de twee in Arnhem bezit het Gemeentemuseum Den Haag er drie, het Museum het Valkhof er één en het Nederlands Openluchtmuseum er twee. Het werk van Jelgerhuis kan niet als 'grote portrettkunst' gezien worden, maar heeft vooral documentaire en lokale, historische relevantie.

Vergelijk (familie)portret GMY 31.

Op de achterzijde is geschreven dat het kind op schoot Maria Frederica Knoops zou zijn. Dit is echter onmogelijk want zij werd pas op 31 oktober 1798 geboren terwijl de pastel gedateerd is op 16 juli, toen Maria nog niet geboren was. Met zekerheid kan gesteld worden dat het om Hendrik Gijsbert gaat die op 5 oktober 1797 ter wereld kwam.

2005-0_gmy00032.jpg
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.