BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Zij steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geven zij bekendheid aan hun werk.

De Bankgiro Loterij kon dankzij haar deelnemers uit de inleg in 2015 ruim € 62,8 miljoen euro bijdragen aan cultuur in Nederland. Twee derde van dat bedrag gaat naar musea, molens en monumenten, zoals het Rijksmuseum, de Hermitage Amsterdam, Vereniging de Hollandsche Molen en het Fries Museum. Een derde gaat naar organisaties, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en het BankGiro Loterij Fonds, die op hun beurt podiumkunsten, beeldende kunst, festivals, cultuurprojecten en concerten ondersteunen.

Museum Arnhem en BankGiro Loterij
Museum Arnhem is een culturele instellingen die in 2015 met 66 andere culturele organisaties samen ruim 62,5 miljoen euro ontvingen. Museum Arnhem ontving € 200.000 voor aankopen en zet een deel in om publieksbereik en publieksparticipatie te vergroten. Onlangs zegde de BankGiro Loterij toe dat Museum Arnhem ook in 2016, 2017 en 2018 een jaarlijkse bijdrage ontvangt van € 200.000.

Een van de bijzondere aankopen die het museum in 2014 kon doen dankzij de BankGiro Loterij is een werk van Maria Roosen, van wie de publiekslieveling 'Borstentros' in de museumtuin is te vinden. Ook kocht het museum een serie zelfportretten aan, die een letterlijke materiële vertaling zijn van de bladspiegel van haar boek ‘Monsters’ uit 2009, waar op elke pagina een aquarel zelfportret werd gecombineerd met haar glazen sculpturen.

Borstentros_MariaRoosen
Maria Roosen, Borstentros, 2010

Lees hier het jaarverslag van de BankGiro Loterij
Ieder jaar maakt de BankGiro Loterij een verslag over de activiteiten van het jaar dat zojuist afgerond is. Hierin kunt u alles lezen over de organisatie en de beneficiënten.

BGL_met payoff_grijs

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.