Organisatie

Gebouw_museumcafeaangezicht_WillemFranken

Raad van Toezicht
De heer drs. F.H. Candel - voorzitter
De heer mr. M.H.E. Frommé  
Mevrouw H.C.M. van der Linden ba.
Mevrouw mr. D.J.B. de Wolff  
De heer mr. E.A.M. Schwirtz
Mevrouw drs. Y.S. Ulenaers


Directie
Saskia Bak | directeur
info@museumarnhem.nl  | +31 26 30 31 421


Museale zaken
Miriam Windhausen | conservator moderne kunst en vormgeving
miriam.windhausen@museumarnhem.nl

mailto:miriam.windhausen@museumarnhem.nl

| +31 26 30 31 430

Mirjam Westen | conservator hedendaagse kunst
mirjam.westen@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 433

Anne-Karlijn van Kesteren | conservator sieraden
annekarlijn.vankesteren@museumarnhem.nl | +31 6 26 92 81 38 

Victoria Anastasyadis | gastconservator toegepaste kunst 
victoria.anastasyadis@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 423


Bedrijfsvoering
Roland van Gessel | hoofd financiën a.i.
roland.vangessel@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 400

Willemijn Bergsma | hoofd bedrijfsvoering a.i.
willemijn.bergsma@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 450

Amanda van de Brug | projectmedewerker a.i.
amanda.vandebrug@museumarnhem.nl | +31 6 14 76 95 66


Collectiebeheer
Florence Aalbers | registrar
florence.aalbers@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 432

Berry Verzijden | depotmedewerker
berry.verzijden@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 436

Bo Naarden | coördinator tentoonstellingen
bo.naarden@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 431

Ruben van de Kraats | technisch medewerker tentoonstellingen
ruben.van.de.kraats@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 400


Bedrijfsbureau
Adriana van Harderwijk | directiesecretaresse
adriana.van.harderwijk@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 421

Joke Louwrink | secretarieel medewerker 
joke.louwrink@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 422

Nicolette van Wijk | managementassistent
nicolette.vanwijk@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 421


Marketing & communicatie
Lotte Jansen Lorkeers | medewerker marketing & communicatie
lotte.jansenlorkeers@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 474

Sjoerd Hulshuizen | medewerker marketing & communicatie
sjoerd.hulshuizen@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 472

Guinevere Ras | medewerker sociale media
guinevere.ras@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 435


Sponsoring & fondsenwerving
Rieke Righolt
rieke.righolt@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 472


Educatie

Femke Hogenbosch 
femke.hogenbosch@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 442

Neel Diekema
neel.diekema@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 442

Sarah van Veldhuizen | Projectleider KIJKwijzers
sarah.vanveldhuizen@museumarnhem.nl 


Financiële administratie
Angelique Lous | senior financieel medewerker
angelique.lous@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 451

Sabrina Kerstens | medewerker financiën en personeelszaken
sabrina.kerstens@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 440

Uitsluitend t.b.v. facturen: factuur@museumarnhem.nl 

Beveiliging
Huseyin Dogan | hoofd beveiliging
huseyin.dogan@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 416

Esther Eijmers, Blend Shiruan, Jos Smeets, Jawid Fayumzadah, Vick Menting, Dirk Dorresteijn | medewerkers beveiliging | +31 26 30 31 412

David van Barneveld, Ryan Breinburg, Michiel Zuidam | invalkrachten beveiliging | +31 26 30 31 412

Facilitaire dienst
Hans van Mierlo | hoofd facilitaire dienst
hans.van.mierlo@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 452

Anky Bongers, Edward Dusseljee, Henk van Roekel | medewerkers facilitaire dienst

Museumwinkel 
Cora Smit | medewerker museumwinkel
cora.smit@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 444

Clementine Follender Grossfeld | medewerker museumwinkel
clementine.follendergrossfeld@museumarnhem.nl | +31 26 30 31 444 

Museumdocenten & rondleiders
Neelke Jacobs, Niek Michel, Henriette Somsen, Thijs Tittse, Carien Poissonnier, Annemijn Meijerink, Charley Reijnders

Invalkrachten museumwinkel
Mieke Hesselmans 

Vrijwilligers collectiebeheer
Marijke Dijkers
marijke.dijkers@museumarnhem.nl | +31 26 30 30 471

Dolly Roozendaal-Beker 
dolly.roozendaal-beker@museumarnhem.nl

Janus Raaijmakers
janus.raaijmakers@museumarnhem.nl

Vrijwilligers
Suzan Wessels, Claudia Eikmans, Angelique Zwartkruis, Masja van Driel, Martine van Kampen, Ingrid Benink, Ilse Oosterveld, Salomé Hakvoort – Philips, Emily Kalkhove, Marieke Blijleven

Stagiaires
Loes van Huiseling | hedendaagse kunst
Madelief Emmens | marketing & communicatie
Nirma Sluijs | marketing & communicatie
Janneke van Wolfswinkel | educatie

KIJKwijzers
Monie Braaksma, Huug de Bruin, Janka van Dijk, Wilma van Dijk- van Vessum, Zeffie Evers, Jan Gosselink, Paul Kievit, Nelly Knüppe, Ati van der Kolk, René Rutten, Hetty Slagter, Anjo Strik, Antoinette Timmer, Nicole Wolvenne 

Museumcafé Bovenover
De Beijer-Rehmann Catering
debeijer.rehmann@kpnmail.nl | +31 26 30 31 445


Museum Arnhem past de principes van de Governance Code Cultuur toe. 

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.